Fttb Eco 12M

Cáp quang Viettel fttb eco 12mbps

 2015 Loại bỏ gói cước FTTH Eco thay thế bằng các gói cáp quang FAST

Toàn
Quốc

Phương
án
Phí
lắp đặt
Cước
hàng tháng
Phí
đóng trước
Tháng trừ cước
đóng trước
Khuyến mãi
thêm
03 tháng 0 275.000 825.000 Từ tháng thứ 13 - 15 0
06 tháng 0 275.000 1.650.000 Từ tháng thứ 07 - 12
Tặng 1 tháng cước thứ 13
12 tháng   275.000 3.300.000 Từ tháng thứ 02 - 13
Tặng 2 tháng cước thứ 1 và 14
ảnh nền gói cước cáp quang viettel

 

Giá cước trên đã bao gồm 10% vat