Ftth Eco 12M

Cáp quang Viettel ftth eco 12mbps

 2015 Loại bỏ gói cước FTTH Eco thay thế bằng các gói cáp quang FAST

Nội
Thành

Phương
án
Phí
lắp đặt
Cước
hàng tháng
Phí
đóng trước
Tháng trừ cước
đóng trước
Khuyến mãi
thêm
Hàng tháng 200.000 275.000 0 0 0
03 tháng 0 275.000 825.000 Từ tháng thứ 13 - 15 0
06 tháng 0 220.000 1.320.000 Từ tháng thứ 02 - 07 Tặng 1 tháng cước thứ 8
12 tháng 0 220.000 2.640.000 Từ tháng thứ 02 - 13 Tặng 2 tháng cước thứ 14 - 15
24 tháng 0 220.000 5.280.000 Từ tháng thứ 02 - 25 Tặng 4 tháng cước thứ 26 - 29
36 tháng 0 220.000 7.920.000 Từ tháng thứ 02 - 37 Tặng 6 tháng cước thứ 38 - 43
ảnh nền gói cước cáp quang viettel

 

Ngoại
Thành

&

Ngoại
Tỉnh

Phương
án
Phí
lắp đặt
Cước
hàng tháng
Phí
đóng trước
Tháng trừ cước
đóng trước
Khuyến mãi
thêm
Hàng tháng 200.000 275.000 0 0 0
03 tháng 0 275.000 726.000 Từ tháng thứ 13 - 15 Tặng 1 tháng cước thứ 16
06 tháng 0 220.000 1.155.000 Từ tháng thứ 02 - 07 Tặng 1 tháng cước thứ 08 - 09
12 tháng 0 220.000 2.310.000 Từ tháng thứ 02 - 13 Tặng 2 tháng cước thứ 14 - 15
24 tháng 0 220.000 4.620.000 Từ tháng thứ 02 - 25 Tặng 4 tháng cước thứ 26 - 29
36 tháng 0 220.000 6.930.000 Từ tháng thứ 02 - 37 Tặng 6 tháng cước thứ 38 - 43
ảnh nền gói cước cáp quang viettel

 

Giá cước trên đã bao gồm 10% vat