Ftth Eco + 25M

Cáp quang Viettel ftth eco _ 25Mbps

 2015 Loại bỏ gói cước FTTH Eco + thay thế bằng các gói cáp quang FAST

Toàn
Quốc

Phương
án
Phí
lắp đặt
Cước
hàng tháng
Phí
đóng trước
Tháng trừ cước
đóng trước
Khuyến mãi
thêm
06 tháng 0 330.000 1.980.000 Từ tháng thứ 02 - 07 Tặng 1 tháng cước thứ 8
12 tháng 0 330.000 3.960.000 Từ tháng thứ 02 - 13 Tặng 2 tháng cước thứ 14 - 15
24 tháng 0 330.000 7.920.000 Từ tháng thứ 02 - 25 Tặng 4 tháng cước thứ 26 - 29
36 tháng 0 330.000 11.880.000 Từ tháng thứ 02 - 37 Tặng 6 tháng cước thứ 38 - 43
ảnh nền gói cước cáp quang viettel

 

 

Giá cước trên đã bao gồm 10% vat