Ftth Pro 75M

Cáp quang Viettel ftth pro 75Mbps

 

Toàn
Quốc

Phương
án
Phí
lắp đặt
Cước
hàng tháng
Phí
đóng trước
Tháng trừ cước
đóng trước
Khuyến mãi
thêm
Hàng tháng 0 4.400.000 0 0 0
01 tháng 0 4.400.000 4.400.000 Trừ vào tháng thứ 2
0
ảnh nền gói cước cáp quang viettel

 

Giá cước trên đã bao gồm 10% vat