Dịch vụ GTGT

Dịch vụ GTGT điện thoại cố định có dây Viettel
Dịch vụ GTGT điện thoại cố định viettel

STT Tên dịch vụ Cước đăng ký Cước thuê bao tháng

1

Hạn chế hoàn toàn gọi 1080, 1088

0

5,000

2

Hạn chế hoàn toàn gọi di động,

liên tỉnh, quốc tế

0

5,000

3

Hạn chế hoàn toàn gọi đi quốc tế

0

5,000

4

Hạn chế hoàn toàn gọi liên tỉnh, quốc tế

0

5,000

5

Hạn chế hoàn toàn chiều gọi đến

0

5,000

6

Hạn chế hoàn toàn chiều gọi đi

0

5,000

7

Hiển thị số máy gọi đến

10,000

5,000

8

Nhận biết số máy gọi đến

10,000

5,000

9

Cấp tín hiệu đảo cực cho đại lý ĐTCC

50,000

25,000

10

Cấp tín hiệu đảo cực: cty, khách sạn

50,000

0

11

Cấp tín hiệu đảo cực cho

khách hàng thường

50,000

0

12

Hiển thị số máy gọi đến KM

10,000

0

13

Kiểm tra trạng thái group trên tổng đài(ZTE)

0

0

14

Tách số máy ra khỏi nhóm tr­ợt

10,000

0

15

Bổ sung thêm số máy vào nhóm tr­ợt

10,000

0

16

Hạn chế dịch vụ gọi VNN1268

0

0

17

Hạn chế dịch vụ gọi VNN 1269

0

0

18

Mở tự động gọi đi quốc tế

 

0

19

Cài đặt hộp th­ư thoại

0

0

20

Đàm thoại 3 bên

0

4,000

21

Chuyển cuộc gọi tạm thời

0

4,000

22

Thông báo có cuộc gọi đến

khi đàm thoại

0

4,000

23

Tạo nhóm trượt liên tục

80,000/nhúm

8,000

24

Quay số rút gọn

0

4,000

25

Thiết lập đường dây nóng

0

10,000

26

Thông báo vắng nhà

0

4,000

27

Cài âm thông báo đổi số

15,000

10,000

28

HC LT, QT bằng mã cá nhân

0

5,000

29

Báo thức tự động

0

4,000

30

Hạn chế hoàn toàn chiều đi

quốc tế Free

0

0

31

Hạn chế cuộc gọi dùng mã cá nhân

0

5,000

32

Không hiển thị số chủ gọi

120,000

50,000

33

Thuê kênh trung kế - 1000000

0

1,000,000

(Đơn vị tính: đồng - Đã bao gồm 10% thuế VAT)