Thông tin gói cước

Truyền hình Next tivi Viettel
Thông tin Gói cước

Hiện nay nhà mạng Viettel đang cung cấp các Gói cước dịch vụ NextTV dành cho tất cả các đối tượng khách hàng, cụ thể như sau:

II/ Giá Cước Truyền Hình Số Viettel

1/ Truyền hình số 2 chiều

1.1 Gói cước

 1. Gói cước Flexi (đối với TV1) : 50.000 đ/tháng (Miễn phí thêm 3 tivi anlalog)
 2. Gói cước Flexi+ (đối với TV1) : 110.000 đ/tháng
 3. Gói FlexiTV2 (đối với TV2 trở lên) : 50.000 đ/tháng

1.2 Khách hàng dùng đơn dịch vụ truyền hình số 2 chiều

Gói cước Phương án Phí hòa mạng (VNĐ) Cước thuê bao (VNĐ) Ưu đãi thêm
Flexi (TV1)

Đóng
hàng tháng

3.000.000 50.000

- 2 tháng cước, tính từ tháng nghiệm thu
- 2 tháng cước gói nội dung theo yêu cầu
- 4 tháng cước gói tiện ích

Flexi + (TV1) 3.000.000 110.000
Flexi TV2 trở lên 550.000 55.000
 
Flexi (TV1)

Đóng
trước 6 tháng

2.000.000 50.000

- 2 tháng cước, tính từ tháng nghiệm thu
- 2 tháng cước gói nội dung theo yêu cầu
- 4 tháng cước gói tiện ích

Flexi + (TV1) 1.500.000 110.000
Flexi TV2 trở lên 550.000 55.000
 
Flexi (TV1)

Đóng
trước 12 tháng

1.500.000 77.000

- 6 tháng cước , tính từ tháng nghiệm thu
- 2 tháng cước gói nội dung theo yêu cầu
- 4 tháng cước gói tiện ích

Flexi + (TV1) 1.000.000 110.000
Flexi TV2 trở lên 550.000 55.000

Ghi chú:

Thời gian trừ cước đóng trước:

 1. Cước đóng trước 6 tháng: trừ cước từ tháng thứ 3-8.
 2. Cước đóng trước 12 tháng: trừ cước từ tháng thứ 7-18.

1.3 Khách hàng trước đó đã có FTTH của Viettel, nay sử dụng thêm truyền hình số 2 chiều.

Gói cước Phương án Phí hòa mạn Cước ưu đãi Ưu đãi thêm
Flexi (TV1) hàng tháng Miễn phí 50.000 đ/tháng
 1. 2 tháng cước gói nội dung theo yêu cầu
 2. 4 tháng cước gói tiện ích
550.000 44.000 đ/tháng
 
Flexi + (TV1) hàng tháng Miễn phí 110.000 đ/tháng
550.000 77.000 đ/tháng
 
FlexiTV2 trở lên hàng tháng 550.000 55.000 đ/tháng
 
Flexi (TV1) trước 6 tháng Miễn phí 44.000 đ/tháng
 1. Tặng 1 tháng cước thuê bao.
 2. 2 tháng cước gói nội dung theo yêu cầu.
 3. 4 tháng cước gói tiện ích.
 
Flexi + (TV1) trước 6 tháng Miễn phí 77.000 đ/tháng
 
FlexiTV2 trở lên trước 6 tháng 550.000 55.000 đ/tháng

Ghi chú:

 1. Giá cước ưu đãi được áp dụng trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ của khách hàng với điều kiện phải dùng cả Internet của Viettel.

2/ Truyền hình số 1 chiều

2.1 Gói cước

 1. TV1: gói cước Fun giá 77.000đ/tháng
 2. TV2 trở lên: gói cước FunTV2 giá 33.000đ/tháng

2.2 Chính sách hòa mạng

- Áp dụng cho TV1

Phương án Phí hòa mạng Cước tặng thêm Thời gian trừ cước
Đóng hàng tháng 200.000 Không có Không có
Đóng 3 tháng Không thu phí Không có Từ tháng thứ 6
Đóng 6 tháng Không thu phí Tặng 3 tháng, từ tháng nghiệm thu Từ tháng thứ 4
Đóng 12 tháng Không thu phí Tặng 6 tháng, từ tháng nghiệm thu Từ tháng thứ 7

- Áp dụng cho TV2

Phương án Phí hòa mạng Cước tặng thêm Thời gian trừ cước
Đóng hàng tháng 550.000đ Không có Không có
Đóng 3 tháng 550.000đ Không có Từ tháng thứ 6
Đóng 6 tháng 550.000đ Tặng 3 tháng, từ tháng nghiệm thu Từ tháng thứ 4
Đóng 12 tháng 550.000đ Tặng 6 tháng, từ tháng nghiệm thu Từ tháng thứ 7


3/ Truyền hình Analog

3.1 Gói cước

 1. TV1: gói cước Fix giá 50.000đ/tháng
 2. TV2 trở lên: gói cước FixTV2 giá 11.000đ/tháng

3.2 Chính sách hòa mạng:

- Khách hàng đăng ký đơn dịch vụ TH cáp analog (hòa mạng đơn dịch vụ hoặc đăng ký trên đường FTTH cũ)

Phương án Phí hòa mạng Cước tặng thêm Thời gian trừ cước
Đóng hàng tháng Gói Fix : 100.000đ
Gói FixTV2: 50.000đ
Không có Không có
Đóng 3 tháng Không thu phí Tặng tháng nghiệm thu Từ tháng thứ 2
Đóng 6 tháng Tặng 3 tháng, từ tháng nghiệm thu Từ tháng thứ 4
Đóng 12 tháng Tặng 6 tháng, từ tháng nghiệm thu Từ tháng thứ 7

- Khách hàng đăng ký mới đồng thời 02 dịch vụ FTTH + THC.

Phương án Phí hòa mạng Cước tặng thêm Thời gian trừ cước
Đóng hàng tháng Không thu phí Tặng 6 tháng, từ tháng nghiệm thu Không có

Ghi chú:

 1. Chính sách áp dụng tối đa 03 tivi /1 hộ gia đình
 2. Trường hợp khách hàng đang sử dụng thiết bị có hỗ trợ THC không cần thêm thiết bị, chỉ cần cấu hình dịch vụ cho khách hàng